Vi älskar digitalt !

När utvecklingen startar och koden ska skrivas har vi en mycket god bild av hur vi ska gå till väga tack vare prototyper och design-skisser i steg 2 och 3. Detta steg är den del som är mest tidskrävande, men även den som är den mest givande då vi äntligen kan få se våra ideér ta form. All utveckling sker på en test-server och ni kan där följa vårt arbete. Vi arbetar metodisk och säkerställer löpande alla funktioner i olika enheter och plattformar.

Så här tänker vi